Afrejse

 

 

Ved  afrejsen efterlades huset ryddeligt, rengjort og med respekt for den oprindelige orden. Se menupunkterne:

“Rengøring” for nærmere oplysninger om brug af sæbe mv.

“Tjekliste” for at sikre rigtig indstilling af varme.og vand.

Oprindelig orden
 
Erinnerungsliste bei der Abfahrt

Bei der Abreise soll das Haus mit Respekt für die ursprüngliche Reihenfolge sauber gemacht.

Einzelheiten zur Verwendung von Seife usw. finden Sie im speziellen Menüpunkt “Rengøring“.

Verwenden Sie wenn nötig den Link zur “Oprindelig orden” als Hilfe zur Retablierung der ursprüngliche Reihenfolge.


WiFi

Lad det være tændt! Rør det ikke.

Bitte nicht berühren!


El

El-måleren aflæses, og forbruget beregnes. Notér el-aflæsningen i den lille notesbog, der ligger på konsollen ved elmåleren.

El-radiatorer. I vintermånederne stilles radiator i køkken og på toilet på frostfri. Alle andres radiatorer slukkes ved stikkontakten.

I sommerhalvåret: Sluk alle radiatorer ved stikkontakten.

Sluk IKKE for HFI-relæet, der tager al strøm i huset. Det forhindrer nemlig vor SMS-baserede kommunikation med varmepumpen.

Der Stromzähler wird gelesen und der Verbrauch wird berechnet. Notieren Sie sich den Stromverbrauch in dem kleinen Notebook, das sich auf der Konsole am Stromzähler befindet.

Elektroheizkörper: In den Wintermonaten sollen die Heizkörper in der Küche und im Bad auf “frostfrei” (*) eingestellt werden. Alle anderen Heizkörper sind an der Steckdose ausgeschaltet. In der Sommersaison: Schalten Sie alle Heizkörper an der Steckdose aus.

Schalten Sie das HFI-Relais, das die gesamte Stromversorgung im Gehäuse aufnimmt, NICHT aus. Ausschalten würde unsere SMS-basierte Kommunikation mit der Wärmepumpe verhindern.


Varmepumpe

I vinterhalvåret skal varmepumpen være tændt og stå på “+8/10 C HEAT”. I sommerhalvåret skal varmepumpen slukkes på “Remote controlleren” ved afrejse.

Während der Wintermonate muss die Wärmepumpe eingeschaltet sein und auf “+8 / 10 C HEAT” stehen. Während des Sommers muss die Wärmepumpe bei der Abfahrt mit dem “Remote Controller” ausgeschaltet werden.

Det varme vand

I vinterhalvåret stilles drejeknappen på varmtvandsbeholderen i redskabsrummet på “frostfri”. I sommerhalvåret: Sluk for det varme vand på stikkontakten på væggen i redskabsrummet.

Während der Wintersaison ist der Drehknopf des Warmwasserspeichers im Getriebe auf “frostfrei” eingestellt. In den Sommermonaten: Schalten Sie das Warmwasser an der Wandsteckdose im Hauswirtschaftsraum aus.