Historien

Denne hjemmeside handler om Johanne Thøgersens Hus. Det ligger i Sønderho på sydspidsen af Fanø.

Siden henvender sig til husets skiftende lejere, som her kan slå op og få at vide, hvordan huset fungerer.

Vi, der har ejet huset siden december 2015, benytter også hjemmesiden til at fastholde oplysninger om husets historie og forskellige tekniske løsninger.

Johanne Thøgersen

Huset er opkaldt efter en tidligere ejer, Johanne Thøgersen (1865 – 1958). Hun var væverske og  boede her, indtil huset brændte i 1950.

Før Sønderho i 1993 fik gadenavne, var det almindelig skik, at huse i byen havde navn efter deres beboere. Derfor var det helt naturligt at kalde det nye hus, der blev opført på grunden i 1961, for Johanne Thøgersens Hus.

Danske Bank

Det var den daværende Handelsbanken, der fik bygget huset som et ferietilbud til sine ansatte. Helt frem til 2015 har talrige medarbejdere i Handelsbanken (nu Danske Bank) nydt deres ferier her.

Byggeskik

Huset er bygget i traditionel Sønderho-stil: en øst-vest vendt længe med høj tagrejsning og stråtag. I øverste del af gavltrekanten en grønmalet bræddebeklædning og over vinduerne stik – øjenbryn kaldet – malet i grøn, hvid og sort.

Diese Seite handelt von Johanne Thøgersens Haus. Es richtet sich an Mieter des Hauses, die sich hier informieren können, wie das Haus funktioniert. Aber wir, die Besitzer des Hauses, nutzen die Website auch, um Informationen über die Geschichte des Hauses und verschiedene technische Lösungen zu erhalten.

Das Haus ist nach einer Vorbesitzerin, Johanne Thøgersen (1865 – 1958), benannt. Sie war Weberin und lebte hier, bis das Haus 1950 niederbrannte.

Bevor Sønderho 1993 Straßennamen erhielt, war es üblich, dass Häuser in der Stadt nach ihren Bewohnern benannt wurden. Daher war es nur natürlich, das neue Haus, das 1961 auf dem Gelände gebaut wurde, Johanne Thøgersens Haus zu nennen.

Es war der damalige Handels Bank, der das Haus als Ferienangebot seinen Mitarbeitern bauen lies, und zahlreiche Bankleute haben ihren Urlaub hier genossen. 2015 hat der Bank, jetzt der Dãnische Bank, aber das Haus verkauft.

Das Haus ist im traditionellen Sønderho-Stil gebaut: Ost-West-liegende Gebäude, Hochdachschrãgen und Strohdãcher. Im oberen Teil des Giebels Dreieck eine Holzverkleidung, grün gemalt, und über den Fenstern Stich in grün, weiss und schwarz.