Vand

 

 

 

Varmt vand

Varmtvandsbeholderen findes på badeværelset i skabet til højre for døren. På beholderens front er der en drejeknap og en markering af dens to mulige positioner:

– Frostfri

– Drift

Ved ankomst drejes knappen med uret hen på “Drift” – ved afrejse mod uret på “Frostfri”.

 

Koldt vand

Måler til aflæsning af vand sidder sammen med hovedstophanen i en brønd på bagsiden af huset ud for det lille vindue mod bryggerset. Brønden er let kendelig på sit sorte plastdæksel, der er lige til at løfte ovenud og op.

Das Wasser

Der Warmwasserspeicher befindet sich im Badezimmer im Schrank rechts von der Tür. Auf der Vorderseite des Behälters befindet sich ein Drehknopf zur Steuerung der Wassertemperatur. Denken Sie daran, den Knopf beim Verlassen des Hauses wieder frostfrei zu drehen.

Die Anzeige zum Ablesen des Wasserverbrauchs befindet sich in der gleichen Stelle wie das Hauptabsperrventil auf der Rückseite des Hauses neben dem kleinen Toilettenfenster. Der Brunnen ist auf seiner schwarzen Plastikabdeckung leicht bekannt.